This is a free Purot.net wiki
 • View:

SamiL

Kehittämistehtävä

Kehittämistehtäväni liittyy työvoimapoliittisiin, työssäoppimispainotteisiin koulutuksiin ja niistä annettavaan arviointiin

TE -toimistojen ja koulutusorganisaatioiden käyttöön on luotu uusi sähköisen henkilöarvion välittämisen järjestelmä ARVI. Tämän järjestelmän avulla työvoimakoulutuksen opettaja / kouluttaja voi yhdessä opiskelijan kanssa antaa sähköisesti ja suojatusti henkilökohtaisen arvion siitä, miten työvoimakoulutus on kehittänyt opiskelijan työnhakuvalmiuksia tai mitä työnhakuun tai koulutukseen liittyviä jatkosuunnitelmia kurssin aikana on syntynyt. Tämä tieto näkyy TE-toimistossa ko. henkilön tietoja päivittävälle virkailijalle URA -tietojärjestelmän kautta.

Arviointia tehdään koko koulutuksen ajan. Arviointiin ei kirjoiteta samoja asioita kuin todistukseen. Arviointi pitää olla tehtynä ja lähetettynä viimeistään koulutuksen viimeisenä päivänä. Arvioinnin pituus on yksi A4-arkki (3000 merkkiä). Opiskelija saa itse päättää mitä asioita ARVIIn kirjoitetaan.

Arvioinnissa pyritään vastaamaan seuraaviin asioihin mahdollisimman totuuden mukaisesti. ARVIin siirron jälkeen arviointi tulostetaan ja siihen otetaan opiskelijan allekirjoitus. Oppilaitos arkistoi arvioinnin kahdeksi vuodeksi.

Mitä opiskellut – mihin valmistunut

 • koulutuksen runko lyhyesti; tutkinto, osatutkinto, muita opintoja
 • suoritetut kortit (voimassaoloaika näkyviin), hitsausluokat yms.
 • työssäoppiminen / työharjoittelu; paikka, kesto, työtehtävät, suoriutuminen

Osaaminen

 • omat vahvuudet ja kehittämistarpeet, erityistaidot
 • kyky itsenäiseen työskentelyyn
 • siirrettävät taidot ( henkilön aikaisempi työhistoria ja työtehtävät – onko hyötyä nyt koulutuksen jälkeen ja voiko taitoja hyödyntää seuraavassa työpaikassa)

Oppiminen – millainen oppija / opiskelija

 • motivaatio
 • opiskelun itse arviointi opiskelusta? Vahvuudet / heikkoudet
 • opettajan arvio: esim. tarkka, ahkera, tunnollinen, yhteistyökykyinen, poissaolot, työelämän pelisääntöjen noudattaminen, asenne
 • oppimisvaikeudet, oppimisvalmiudet, kielitaidon taso, atk-osaaminen, terveydelliset rajoitteet

Konkreettiset jatkosuunnitelmat

 • onko hakenut työtä koulutuksen aikana -> mihin ja mitä työtä, miltä alueelta
 • minkälaista työtä hakee
 • mitä suunnitelmia jatkosta
 • tarvittavat toimenpiteet jatkosta -> palkkatuki, harjoittelu, lisäkoulutustarve, muiden palveluiden tarve esim. terveyspalvelut
 • keskeisin palvelutarve työllistymisen edistämiseksi

Kehittämistehtäväni ajatus on että tämä arviointi tehtäisiin ensin Etherpadilla. Arviointia pääsevät tekemään samaan pohjaan ja vaikka saman aikaisestikin koulutettava, työpaikkaaohjaaja ja kouluttaja.
Kouluttaja luo pohjan ja lähettää linkin sähköpostiin. Sähköpostissa ohjeistetaan kuinka Etherpad toimii ja mainitaan tietosuojasta ts jätetään nimet yms tunnistetiedot pois. Kun arviointi on valmis Etherpadissa, se siirretään ARVI-järjestelmään kopioimalla ja liittämällä teksti järjestelmässä olevaan kenttää. Samalla arviointi tulostetaan paperille ja otetaan allekirjoitukset.

2
Likers
aillans, NinaEskola

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Onko sinun @SamiL mahdollista huomenna lähijaksolla lyhyesti esitellä/ näyttää Etherpadia ja näin havainnollistaa, miten ko. sovellusta olet ajatellut hyödyntää? Laitan kiinnostuneille linkin Anne Rongaksen aiheesta tekemään esitykseen. http://openvinkki.posterous.com/?tag=...
NinaEskola NinaEskola   (14.03.2012 15:01)
  Reply

Kuulostaa hyvältä suunnitelmata. Tosin Etherpad vain nimenä etäisesti tuttu, joten vähän arvoitukseksi jää, mitä sen käyttäminen tarkoittaa: ohjelmaa, välinettä vai mitä.

Koko systeemi vaikuttaa samankaltaiselta kuin esim. HOJKSien kirjaukseen käytettävä Winha-ohjelma. Sielläkin on valmis pohja, johon tiettyjä asioita pääsevät kirjaamaan eri opettajat ja kirjattavista asioista keskustellaan opiskelijankin kanssa. Ongelmana vain on, koska opettajalla on aikaa kirjata asioita Winhaan ja miten suuri kynnys tekninen osaaminen on, kun asiaa tekee harvoin. Olisiko arviointilomaketta mahdollista tai järkevää tehdä jotenkin rasti ruutuun -tyyliseksi, ainakin joiltakin osin?
KristiinaV   (13.03.2012 22:22)
  Reply