This is a free Purot.net wiki
  • View:

AnttiK

Kehittämistehtävä

Kehittämistehtävämme liittyy Blogien käyttöön työssäoppimisen ohjauksessa. Olemme jo kokeilleet blogia työssäoppimisen ohjauksessa kahden luokan kanssa. 

Olemme havainneet jo mm. seuraavia etuja blogin käytöstä työssäoppimisen ohjauksessa:

- Opiskelijoiden innostuneisuus työtehtävien kertomiseen vrt. normaali TOP-päiväkirja

- Reaaliaikainen seuranta

- Yhteisöllisyys, kaikki oppii kaikilta

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username