This is a free Purot.net wiki
  • View:

KristiinaV

Äidinkieli 4 laajennetun työssäoppimisen osana

Tehtävänä on laatia Äidinkieli 4 -kurssi sellaiseen muotoon, että laajennetussa työssäoppimisessa oleva opiskelija voi sen suorittaa. Päädyin laatimaan kurssin Moodleen, vaikka aion tutkailla myös muita tapoja suorittaa kurssin tehtäviä.

Ideana on ensin yhdessä opiskelijan kanssa kartoittaa, mitä työssäoppimisjaksolla muutenkin tehtävää työtä voidaan tunnistaa äidinkielen opinnoiksi. Tämän jälkeen opiskelija suorittaa puuttuvat osiot sekä osallistuu lopputenttiin.

Tehtävä tuli ajankohtaiseksi, kun eräs opiskelija kurssia tarvitsi laajennetun TOP-jakson aikana. Hänellä oli suorittamatta myös terveystiedon kurssi. Niinpä olemme yhdessä terveystiedon opettaja RiittaJ:n kanssa miettineet, miten yhdistämme kurssejamme. Yllättäen kuitenkin opiskelija päätti laajennetun työssäoppimisen sekä opiskelun kokonaan. Jatkan kuitenkin kurssin laatimista, vastaisuuden varalle. Mukana säilyy edelleen myös yhteys terveystietoon.

Äidinkielen osaamisen tunnistaminen

Olen listannut viestin alapuolelle ne tehtävät, joista kurssi koostuu. Opiskelijan tehtävä on tarkastella listaa ja kertoa, mitä siinä olevista tehtävistä hän työssään tekee. Nämä voidaan tunnistaa osaamiseksi ja arvioida lopputentissä.

Ne osa-alueet, joita opiskelijan työtehtäviin ei kuulu, hän voi suorittaa Moodlen tehtävillä.

ÄIDINKIELI 4

Työpaikkahakemus

Ansioluettelo / CV / henkilöprofiili

Harjoittelu työhaastattelua varten

Oman alan ammattilehdet ja muut viestintävälineet

  • Ammattiliiton sivut
  • Oman alan ammattilaisen profiili mediassa

Työpaikan viestintä: sähköposti, PowerPoint-esitys

  • Aloite, palaute, mahdollisesti neuvottelu

Oman alan erilaiset puheviestintätilanteet

  • Ohjaus, asiakaspalvelu, puhe

Yrittäjyys

  • Aiheeseen liittyvät tekstit, vierailut

Opinnäytteen raportoinnin ohjaus ja lähteiden käyttö

Kaunokirjallisuus

1
Likers
NinaEskola

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hienoa @KristiinaV, että saamme lisää esimerkkejä siitä, miten myös ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia on mahdollista oppia työssäoppien.
NinaEskola NinaEskola   (14.03.2012 15:04)
  Reply

@aillans Kyseisen opiskelijan elämänhallinta petti ja hän sai potkut työpaikalta. Meillä on aiempia kokemuksia opiskelijoista, joiden viimeisenä oljenkortena on käytetty laajennettua TOPia, mutta se ei ole toiminut. Syinä on ollut erilaisia sairauksia tai laajoja oppimisvaikeuksia. Näkemykseni on, että ainakin atot työssäoppien sopivat paremmin hyvät akateemiset taidot omaaville opiskelijoille, joiden motivaatio on kova.
KristiinaV   (13.03.2012 22:09)
  Reply

Keskustelimme tänään opettajienkokouksessa laajennetun TOP:n mahdollisuuksista keskeyttämisen ehkäisyssä. Kerrot juuri, että teillä juuri tälläinen opiskelija on kuitenkin keskeyttänyt opinnot. Voitko kertoa tarkemmin, mikä oli keskeyttämisen syynä tällä opiskelijalla?
aillans   (13.03.2012 19:45)
  Reply