This is a free Purot.net wiki
  • View:

Verkko-ja sosiaalinen media oppimisympäristöinä

Sisältöalue

Etätehtävä 3

mitä sosiaalisen median välineitä olet käyttänyt, mistä haluaisit oppia lisää?

 

Ensimmäisen koulutuspäivän aikan heränneitä kysymyksiä

Sosiaalisen median hyödyntäminen laajennetussa työssäoppimisessa

Miksi sosiaalinen media olisi parempi kuin Moodle?

Miksi Moodle olisi parempi kuin sosiaalinen media?

Mitä lisäarvoa sosiaalinen media tuo työelämäyhteistyöhön, työelämän edustajille, opettajille?

Pitääkö olla online 24/7?


Toisen koulutuspäivän sisältö löytyy kohdasta sosiaalinen media ja tvt osana työssäoppimista

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Mielestäni sekä Moodle että Some ovat käyttökelpoisia, eivätkä sulje pois toisiaan. Moodlestakin on lisäksi tulossa koko ajan yhä sosiaalisempi alusta. Moodlen heikkous someen verrattuna on sen suljettu ympäristö. Someen voidaan saada laajempi osallistujaverkosto ja plussaa sille on sen avoimempi toimintaympäristö.

Itse aioin tulevassa ylemmän amk:n opinnäytetyössäni mm. selvittää sen, tuoko sosiaalinen media lisäarvoa hevostalouden työelämän edustajien ja opettajien työhön kohdistamalla kummallekin taholle kyselyn somen kiinnostavuudesta ja halukkuudesta hyödyntää sitä työssäoppimisen tukena.

Mielestäni 24/7 tuo sen mahdollisuuden, että itse kukin voi olla "linjoilla" milloin se itselleen on ajallisesti parhainta. 24/7 ei saa tarkoittaa sitä, että normi päivätyötä tekevien oletetaan olevan läpi vuorokauden valmiudessa linjoilla. Palkkatyön tekijöillä täytyy olla omaakin rauhaa työpaivän päätteeksi ja nukkua yöt rauhassa.

Arja Aalto
arjaaalto   (18.12.2011 11:19)
  Reply