This is a free Purot.net wiki
  • View:

Etusivu

Kuvaus

 

Tervetuloa työssäoppimisen oppimisympäristöt koulutuksen yhteiselle työskentelyalustalle!

 

Koulutuksen tavoitteet

  • kehittää työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja erilaisia vaihtoehtoja (laajennetun) työssäoppimisen järjestämiseksi
  • kehittää osallistujien verkkopedagogista osaamista ja valmiuksia käyttää sosiaalista mediaa työssäoppimisen tukena pedagogisesti mielekkäällä tavalla
  • kehittää osaamisen arviointia ammatillisessa koulutuksessa ja tukea opettajia luomaan vaihtoehtoisia opintopolkuja opintojen henkilökohtaistamisessa
  • tukea osallistujien kouluttaja-/ohjausosaamisen kehittymistä ja auttaa heitä löytämään kannusteita työnantajien osallistumiselle työpaikalla tapahtuvan opiskelun järjestämiseen

Koulutuksen keskeiset sisällöt

Lähipäivät Tampereella

Kohderyhmä
Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen oppilaitosjohto, työelämäyhteistyön kehittäjät, opetushenkilöstö, työelämän edustajat

 

Kouluttajat

Nina Eskola eskola.nina@gmail.com

Pauliina Mäkelä pauliina@kinda.fi

Etätehtävät 16.4. mennessä

Etätehtävät ohjaukseen ja arviointiin liittyen tehdään 16.4. Näitä tehtäviä viime kerralla läsnä olleet ovatkin jo aloittaneet.

https://toy.purot.net/ohjauksellisuus_ja_arviointi_tyossaoppimisprosessissa

Etätehtävä työelämäyhteistyöhön liittyen tehdään 10.4. mennessä

https://toy.purot.net/opettaja_tyoelamayhteistyon_kehittajana

Etätehtävät 15.3. tapaamiseen mennessä

1) Kuvatkaa kehittämistehtävänne kohtaan Kehittämistehtävät.  Tutustukaa toisten kehittämistehtäviin. Kirjatkaa seuraavaan lähipäivään 15.3. mennessä toisten kehittämistehtäviin liittyen ainakin kaksi kehittämistehtäviä eteenpäin vievää kysymystä tai rakentavaa kommenttia.


2) Valmistautkaa esittelemään oman kehittämistehtävänne seuraavalla lähitapaamisella. Esityksessä huomioidaan kehittämistehtävään liittyvän oppimisympäristön lisäksi ohjaus: Kuka ohjaa? Ketä ohjaa? Milloin ohjaa? Kenen aloitteesta ohjaa? Millä välinein ohjaa?  Missä ympäristössä ohjaaminen tapahtuu? jne

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username