This is a free Purot.net wiki
  • View:

SlideShare ja tietoturva-asiat

SlideShare

Esitysmateriaalien jakaminen, verkostoituminen ja oppiminen - SlideShare

 

Tietoturva-asiat

Käytössäännöt verkkoon!

Tietoturvakoulu

Tietoturvaopas

Tietoturvasta luentotallenne: Identiteetin voi varastaa, suojaa se!  Jouni Karnasaari 11.11.2011

Yhteisöllinen media

Googlen palvelut

Yhteisöllisen median palvelut opetuksessa

Yhteisöllinen media järjestötyön tukena

Verkkoelämää, elämää verkossa

Yhteisöllinen media työtapojen muuttajana

Yhteisöllinen media yrityksen sisäisessä käytössä

Twitter

Videopalveluita ja sanapilviä

Facebook + Ning

Discuss & brainstorm

@mention    Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hae hakusanalla "opetuksessa" joku SlideShare-esitys ja linkitä se tähän ketjuun, kiitos.