This is a free Purot.net wiki
  • View:

ohjauksellisuus ja arviointi työssäoppimisprosessissa

Opiskelijan yksilöllinen ohjaus

 


Ohjauksen elementit


Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu

  • enemmän tukea tarvitsevat opiskelijat
  • nopeasti etenevät opiskelijat
  • aiemmin opintonsa keskeyttäneet opiskelijat
  • ketkä tahansa opiskelijat

Ohjaus ammatillisen opettajan pedagogisena välineenä


Ohjaus työpaikkaohjaajan toimintana


Arviointi ohjauksen välineenä, Oppimisen arviointia vai osaamisen arviointia??


 

Täydentäkää taulukko keskustelujen, omien kokemustenne ja osaamisenne pohjalta. Tarkastelkaa aihetta yleisellä tasolla ei yksittäisen kehittämishankkeen näkökulmasta. Tarkoituksena on, että kukin teistä työstää samaa taulukko. Hyödynnetään yhteisöllistä sisällöntuottamista, mikä on yksi keskeisistä sosiaalisen median hyödyntämisen tavoista.

  Kuka ohjaa? Työn-/ vastuunjako Miksi ohjaa? Tavoitteellisuus Millä välineillä ohjaa? Monipuolisuus ja yksilöllisyys Oppimisen arviointi, oppimisen aikainen ohjaava Osaamisen arviointi, oppimisen jälkeen tapahtuva arvioiva
Ennen työssäoppimista          
Työssäoppimisen alussa          
Työssäoppimisen aikana          
Työssäoppimisen lopussa          
Työssäoppimisen jälkeen          

 

Etätehtävä

Täydentäkää taulukko määrittelemällä käsitteet yhteisen keskustelun, omien kokemustenne ja osaamisenne pohjalta. Tarkoituksena on, että kukin teistä työstää samaa taulukko.

  Määritelmä
Tutorointi  
Tiedottaminen, tiedonvälitys  
Perehdyttäminen  
Opastus, neuvonta  
Ohjaaminen  

 

Etätehtävä

Täydentäkää taulukko määrittelemällä käsitteet  yhteisen keskustelun, omien kokemustenne ja osaamisenne pohjalta. Tarkoituksena on, että kukin teistä työstää samaa taulukko.

Miten ohjaus eroaa eri ympäristöissä? Tarkastelkaa aihetta ainakin seuraavien ominaisuuksien valossa

  • syvyys ja intensiteetti
  • aika
  • laajuus (sekä sisältö että ohjattavien määrä)

Oppilaitoksen tiloissa

 
Verkossa  
Työpaikalla  

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username