This is a free Purot.net wiki
  • View:

Aino-MaijaK

kehittämistehtävä

Työpaikkaohjaajien perehdyttäminen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen.

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hyvä aihe! Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kirjo on suuri ja siksi haastava työpaikkaohjaajillekin.
anonymous   (14.03.2012 05:58)
  Reply