This is a free Purot.net wiki
  • View:

EijaH

Sisältöalue

En päässyt ensimmäiselle tapaamiskerralle; siksi kehittämistehtävä on minulle epäselvä. Minkälainen sen tulisi olla? Sen pitää varmaan liittyä tähän sosiaaliseen mediaan?

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@NinaEskola

Kiitos,lähden siis miettimään

terveisin Eija
eahess   (07.03.2012 15:10)
  Reply

Hei Eija!
Kehittämistehtävän ei välttämättä tarvitse liittyä sosiaaliseen mediaan. Vaan kehittämistehtävän aiheen tulee nousta jostakin kurssin aiheista:
- työssäoppiminen aidossa työympäristössä
- sosiaalinen media ja tvt osana työssäoppimista
- ohjauksellisuus ja arviointi työssäoppimisprosessissa
- opettaja työelämäyhteistyön kehittäjänä

Kannattaa valita sellainen, joka hyödyttää omaa työtä ja työyhteisöä. Kehittämistehtävä voi siis liittyä esim. johonkin meneillä olevaan hankkeeseen tai omaan opetustyöhön.

Mukavaa alkanutta vuotta toivottelee,
-Nina-
NinaEskola NinaEskola   (23.01.2012 12:50)
  Reply