This is a free Purot.net wiki
  • View:

RiittaJ

Kehittämistehtäväni

Kehittämistehtävänäni oli tarkoitus suunnitella 1 ov laajuinen terveystiedon etätehtäväpaketti opiskelijalle, joka teki laajennettua työssäoppimista. Yllättäen opiskelija lopetti sekä työssäoppimispaikalla että koko opiskelun. Suunnittelen nyt joka tapauksessa paketin vastaisuuden varalle. Mietittävänä on, mitä väyliä voisin käyttää opiskelijan kanssa (sähköposti, moodle, google docs ym.)

Tarkoituksenamme oli tehdä yhteistyötä äidinkielen opettajan (KristiinaV) kanssa. Yhteistyön muotoina voisi olla mm. terveystietoon liittyvä haastattelu, raportti yms.

 

 

 

.

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username