This is a free Purot.net wiki
 • View:

Prezi

Erilaisten esitysten tekemiseen

Prezi

 • zoomaus lähelle ja kauas
 • iso alue käytössä
 • tekstiä, videoita, kuvia
 • YouTube-videot saa upotettua
 • päällekkäin meneviä kohteita
 • opiskelijat voivat tehdä esityksiä Prezillä
 • laadi esitys opetuksen aikana
 • käytä Preziä mindmappinä
 • käytä Preziä sanaston laajentamiseen
 • yhteisölliset tuotokset

Esimerkkejä

Osaamisen kehittämisen sosiaalinen tulevaisuus

Sosiaalinen media ja yritysverkostot

Sosiaalinen media yrityksissä

Verkostoituminen myynnin tukena

YouTube-video Prezin esittely

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Oletko löytänyt hienoja Prezi-esityksiä, kerro niiden linkit tähän, kiitos.
PauliinaMakela   (17.01.2012 21:28)
  Reply