This is a free Purot.net wiki
 • View:

Somevälineet

Sosiaalinen media/yhteisöllinen media

 


 

Koulutuksessa olevien sosiaalinen media?

Peukutettavaa!!!! Mitä käytetään ja miksi?

 • Arkitiedottaminen tavoittaa hyvin!
 • Tiedon välittämisen nopeus
 • Facebook ******* (tiedonkulun nopeus, kaksisuuntaisuus, opiskelijoiden yhteistyö, yhteinen suunnittelu, aikataulujen suunnitteleminen, reaaliaikaisuus, yhteydenpito sekä opiskelijoihin että työelämän edustajiin, verkostoitumiseen)
 • Wiki *** (ryhmä muokkaa samaa tiedostoa, yhteisöllinen tiedonrakentelu, mahdollisuus jatkossa laajentaa, mahdollisuus liittää kuvia, tekstiä, videota, historia ei häviä vaan näkyy kunkin osallistuja panostus, ei voi lopullisesti tuhota ja poistaa toisen tekemää)
 • SlideShare* (oma aineisto aina mukana, jakaminen, muiden aineistojen löytäminen, tiedon jaostuminen)
 • Goolge Docs** (yhteinen tiedonrakentelu,  ryhmätyökaluna, samaa dokumenttia voi useampi muokata online vrt. wiki, tallentaa kokoajan, reaaliaikainen, kaikkien saatavilla,
 • Googlen muut työkalut *
 • Google +
 • Twitter *
 • Prezi
 • LinkedIn*
 • EtherPad
 • Ning
 • Blogi*** (avoin, joustava, nuorille tutumpi, mahdollisuus sulkea niin, että näkyy vain tietylle ryhmälle, hiljaisemmatkin opiskelijat saavat "äänensä" kuuluviin, sopii päiväkirja-tyyppiseen työskentelyyn, tekee oppimisprosessin näkyväksi, opettaja pysyyy seuraamaan oppimispäiväkirjoja reaaliajassa, oppimisen ohjaus, oppimisen arviointia osaamisen arvioinnin sijaan)
 • Skype*** (puhelimen korvike, ilmainen, mahdolisstaa monen osallistumisen yhtä aikaa, voi jakaa tiedostoja, halutessaan näkee kuvankin (face to face), mahdoliistaa henkilökohtaisen ohjauksen esim. blogin tai wikin rinnalla)
 • Flickr*
 • YouTube

 

 

Haasteita????

 • Prinsessat sun muut
 • Kaikilla ei ole laitteita..... Voidaanko olettaa, että opiskelijoilla on itsellään opiskelua varten vaadittavat työkalut ja onko tvt -laitteet tällaisia???
 • Ei korvaa kasvokkain tapahtuvaa keskustelua
 • Kuinka suuri valta annetaan koneille??? Mitä sitten kun verkot kaatuu ja sähköt ei toimi?
 • Siviilikäyttö vs. ammatillinen - entä jos nämä sekaisin?
 • Facebook jakaa porukan mielipiteitä. Esim. blogi voi olla helpompi omaksua vain ammatilliseksi...
 • Ikärajat
 • Kuvien käyttö, tekijänoikeudet
 • Järjestelmät ja rakenteet joustamattomia ja kankeita. Ajavat pedagogisten perusteiden edelle...

 

Muuta huomioitavaa

 • Open ei tarvitse olla opiskelijoiden kaveri
 • Opettaja voi päättää onko paikalla vai ei. Ei tarvitse olla tavoitettavissa 24/7
 • Perustetaanko kullekin opiskelijaryhmälle omansa vai tietyn aihealueen ryhmiä
 • Opettaja tarvitsee tukea. Onko peedagogisia tukihenkilöitä?
 • Tarjotaan opiskelijoilla vaihtoehtona. Esim. manuaalinen päiväkirja vs. blogi
 • Kuvien ottamiseen ja niiden julkaisuun pitää olla luvat. Alakohtaisia eroavaisuuksia kuvien saatavuuden helppoudessa.

 

https://toplaaja.purot.net/2d_sometvtn_hyodyntaminen_toimijoiden_nakokulmista_

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tälle sivulle on kerätty asioita, jotka liittyvät sosiaaliseen eli yhteisölliseen mediaan. Kun löydät johonkin asiaan sopivan blogikirjoituksen, esityksen, kuvan, videon tai tekstin, tee asiasanaan linkitys.
PauliinaMakela   (17.01.2012 19:56)
  Reply