This is a free Purot.net wiki
 • View:

HannuL

Kehittämistehtävän kuvaus ja tausta

Kehittämistehtävässä selvitetään sosiaalisen median hyödyntämisen mahdollisuuksia aikuiskoulutuksen työssä oppimisen suunnittelu- ja toteutusprosessissa. Siinä pyritään selvittämään mitä lisäarvoa tai hyötyä sosiaalinen media ja sosiaalisen median ”perustyökalut” voivat tuoda verkko-oppimisympäristöön Moodle verrattuna ja/tai mitä lisäarvoa saadaan niiden yhteiskäytössä.

Työssä oppiminen tapahtuu aidossa ympäristössä – työpaikalla. Se on opetusmenetelmä, jossa opiskelija oppii osan koulutuksen tavoitteiden mukaisista asioista työpaikalla.  

Vastuu työssä oppimisen onnistumisesta on ensisijaisesti oppilaitoksella ja kouluttajalla. Vastuu on toissijaisesti vasta opiskelijalla, työpaikalla ja muilla sidosryhmillä. Työssä oppimisen ohjaajana toimii yleensä kyseisen koulutuksen vastuukouluttaja. Ohjausta tehdään työpaikkakäynnein, puhelimitse ja sähköpostitse sekä osin Moodlen avulla. Kouluttaja ohjaa opiskelijaa ja työpaikkakouluttajaa.

Työssä oppimisen prosessiin liittyy olennaisesti

 • henkilökohtaistaminen 
 1. hakeutumisvaihe
 • osaamisen tunnistaminen
 • osaamisen tunnustaminen
 • alustava suunnitelma työssä oppimisen avulla hankittavasta ammattitaidosta
 1. näyttötutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen
 1. ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen

=> henkilökohtaistamista koskeva asiakirja, henkilökohtaistamissuunnitelma

Henkilökohtaistamisesta on lisätietoa esimerkiksi OPH:n sivuilla

http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/nayttotutkinnot/tutkinnon_suorittaminen

 • työssä oppimisen suunnittelu
  • kirjallinen työssäoppimissuunnitelma
 • työssäoppimisopimus
 • työssä oppimisen ohjaus
  • oppimisprosessin ohjaus
  • työn tekemisen ohjaus
 • työssäoppimisen valvonta
 • työpaikkaohjaajan koulutus, perehdytys ja ohjaus
 • työssä oppimisen arviointi
 • palaute työssäoppijalta
 • palaute työpaikalta
 • muuta:
  • soveltuvan työpaikan ympäristön määrittely (turvallisuus, oppiminen huomioiden)
  • tutkinnon suoritusympäristö (näyttöympäristö)

Ajatuksena on, että kehittämistehtävä tehdään tässä ns. projektityöskentelyn periaatteella. Tarkemmat tavoitteet, vaiheet ja rajaukset yms.  tulevat tarkennettuun suunnitelmaan.

Tämän kehittämisprojektin suurin riski lienee resurssien ja ajan riittävyys sekä ne muut työkiiret...

Tärkeintä lienee kuitenkin se mitä opin tämän avulla :-)

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username