This is a free Purot.net wiki
  • View:

KyllikkiA

Työssäoppimisprosessi aikuiskoulutukseen

Kehittämistehtävänä on muokata työssäoppimisprosessi aikuiskoulutuksen tarpeisiin. Olemme määritelleet ensin työssäoppijoiden profiilit: omaehtoinen opiskelija, oppisopimusopiskelija ja työvoimakoulutuksessa oleva opiskelija. Rahoitusmuodon mukaan työssä oppimisen järjestämiseen liittyy omat haasteensa. Työssäoppimisen suunnitelma tehdään liiketalouden perustutkintoon, sihteerin ammattitutkintoon sekä mahdollisesti taloushallinnon ammattitutkintoon. Suunnitelmaan tulee

  • esimerkki työssäoppimispaikasta ja tehtävistä
  • ehdotus työssäoppimisajan kestosta
  • tutkinnon ja työssäoppimisen yhdistämisen haasteet sekä
  • arvioinnin haasteet

 

Wiki

Teemme wikiä jakson aikana

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username