This is a free Purot.net wiki
  • View:

Laajennettu työssäoppiminen

Sisältöalue

Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tavoittena on edistää työssäoppimisen laajempaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tavoitteena on, että kokeilujen avulla voidaan lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluun.

http://toplaaja.wikispaces.com/

https://toplaaja.purot.net/

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username